1. Noron

Gửi ảnh qua message

Hiện tại mình thấy khi mình copy và paste ảnh vào khung chat ảnh sẽ được gửi đi luôn mà ko cần phải ấn send.

Cá nhân mình thấy cái này ko ổn lắm vì người dùng có thể copy/ paste nhầm ảnh, gửi luôn mà ko có confirm lại đôi khi gây ra một số tác dụng ko mong muốn XD.

Mình thấy vẫn nên có confirm giống như FB nhấn send thì mới thực sự gửi ảnh đi.

Từ khóa: noron, gop_y, Noron

Yeah, cảm ơn

Dạ Vũ Thanh Phiền
vì đã góp ý.

Team sẽ tối ưu sớm chỗ này nha .

Trả lời

Yeah, cảm ơn

Dạ Vũ Thanh Phiền
vì đã góp ý.

Team sẽ tối ưu sớm chỗ này nha .