Hành động của crush nói lên điều gì??

  1. Tâm lý học

Nếu crush tỏ ra ngại khi nói chuyện với mk có phải là do đã biết mk thích bạn ý không hay là do crush cx tk mk??
Từ khóa: 

crush

,

tâm lý học

việc này chưa nói lên điều gì, bạn nên xem xét nhiều hành động hơn mới có thể kết luận crush thích hay biết bạn thích ,nếu ngại thì ngại trong trường hợp nc gì và lời nói với bạn ra sao?

Trả lời

việc này chưa nói lên điều gì, bạn nên xem xét nhiều hành động hơn mới có thể kết luận crush thích hay biết bạn thích ,nếu ngại thì ngại trong trường hợp nc gì và lời nói với bạn ra sao?