1. Phong cách sống

Nhưng bạn bè có phải là mãi mãi?

Ra đường có bạn bè ...:) . Về nhà có gia đình :3 ... Nhưng bạn bè có phải là mãi mãi :(?

Từ khóa: bạn bè, Phong cách sống

có thể nha. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

Trả lời

có thể nha. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu

Chẳng có j là mãi mãi hết, tất cả đều do bản thân mình mà ra
Cai gi cung co hsd
Có chơ. Khi những người bn Của mjk hiểu nhau bt giúp đỡ nhau thì tình bb đó là mãi mãi