Khi bạn vô tình nhìn thấy ng bên cạnh bạn có một hình xăm ... Thì bạn nghỉ họ là ng tốt hay là ng xấu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tùy, chưa biết gì về họ thì cứ trông mặc mà bắt hình dong thôi. Thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình thì hiểu rồi. Còn 1 ng bình thường với vài hình xăm nhỏ nhắn, cá tính thì chỉ là xăm cho đẹp. Vậy thôi :D
Trả lời
Tùy, chưa biết gì về họ thì cứ trông mặc mà bắt hình dong thôi. Thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình thì hiểu rồi. Còn 1 ng bình thường với vài hình xăm nhỏ nhắn, cá tính thì chỉ là xăm cho đẹp. Vậy thôi :D