Hành động mạnh mẽ của con trai?

  1. Tình yêu

Bạn có suy nghĩ thế nào khi mà con trai tiến đến bóp vú sờ mông con gái(ví dụ đang đi trên đường).Chắc con gái cũng thích nhưng không nói ra?

Từ khóa: 

tình yêu

Ban đầu đọc câu hỏi cứ nghĩ là bạn thắc mắc không biết con trai hành động như thế nào mới được coi là mạnh mẽ, sợ bị coi là nữ tính. Đọc phần mô tả thì giật mình:)))

Mình không hiểu hành động biến thái, đê tiện như thế lại được coi là mạnh mẽ ở đây đấy. Mình đang thấy bạn không thực sự hiểu thế nào là mạnh mẽ. Nôm na thì mạnh mẽ chính là ý chí bản lĩnh, sắt đá, không bao giờ chùn bước khi đứng trước khó khăn và thử thách. Đối với bạn nam thì mạnh mẽ được thể qua hành động ga lăng này nọ kìa. Còn hành động như bạn nói là biến thái, đê tiện, mất dạy ấy. 

Là mình mà ở trong trường hợp bị xâm phạm như thế là mình tổng sỉ vả cho 1 trận rồi đánh được thì mình cũng xông vào rồi. 

Đứa con gái nào thích mà không nói ra? Toàn ngụy biện bố láo, với vẩn:)

Trả lời

Ban đầu đọc câu hỏi cứ nghĩ là bạn thắc mắc không biết con trai hành động như thế nào mới được coi là mạnh mẽ, sợ bị coi là nữ tính. Đọc phần mô tả thì giật mình:)))

Mình không hiểu hành động biến thái, đê tiện như thế lại được coi là mạnh mẽ ở đây đấy. Mình đang thấy bạn không thực sự hiểu thế nào là mạnh mẽ. Nôm na thì mạnh mẽ chính là ý chí bản lĩnh, sắt đá, không bao giờ chùn bước khi đứng trước khó khăn và thử thách. Đối với bạn nam thì mạnh mẽ được thể qua hành động ga lăng này nọ kìa. Còn hành động như bạn nói là biến thái, đê tiện, mất dạy ấy. 

Là mình mà ở trong trường hợp bị xâm phạm như thế là mình tổng sỉ vả cho 1 trận rồi đánh được thì mình cũng xông vào rồi. 

Đứa con gái nào thích mà không nói ra? Toàn ngụy biện bố láo, với vẩn:)