Hãy kể tên các biện pháp tu từ ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* So Sánh * Nhân Hóa * Ẩn Dụ * Hoán Dụ * Nói quá/ phóng đại / Khoa Trương/ Ngọa Dụ/ thậm Xưng/ Cường Điệu * Nói Giảm, Nói Tránh * Điệp từ, Điệp Ngữ * Chơi Chữ * Liệt Kê * Tương Phản
Trả lời
* So Sánh * Nhân Hóa * Ẩn Dụ * Hoán Dụ * Nói quá/ phóng đại / Khoa Trương/ Ngọa Dụ/ thậm Xưng/ Cường Điệu * Nói Giảm, Nói Tránh * Điệp từ, Điệp Ngữ * Chơi Chữ * Liệt Kê * Tương Phản