Hệ quả của sự chuyển động tự quay của Trái đất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ quả: + Hiện tượng ngày và đêm: Do Trái Đất quay một vòng hết gần 24h nên một ngày có 24h. Khi Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng thì có một nửa TĐ hướng về phía MT có ánh sáng nên gọi là ban ngày, nửa khuất không được chiếu sáng gọi là ban đêm. Trái Đất quay liên tục nên đã tạo ra được sự luân phiên ngày đêm. + Sự khác nhau về giờ giữa các địa phương: Trái Đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông nên trong cùng một thời điểm, người đứng ở kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt trời ở độ cao khác, các điểm thuộc kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, (giờ địa phương hay giờ mặt trời). Để cho việc tính giờ và giao dịch quốc tế, người ta chia bề mặt Trái đất thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyến. Giờ ở múi số 0 sẽ được lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT ( Greenwich Mean Time). Việt Nam thuộc múi giờ số 7. + Sự lệch hướng của các vật thể khi chuyển động: Do chuyển động tự quay quanh trục nên tất cả các vật thể chuyển động trên bề mặt TĐ theo hướng kinh tuyến đều chịu sự lệch hướng của lực Coriolis. Các vật thể chuyển động từ Bắc bán cầu về xích đạo lệch về phía phải so với nơi xuất phát, từ Nam bán cầuvề xích đạo thì lệch về phía trái so với nơi xuất phát.
Trả lời
Hệ quả: + Hiện tượng ngày và đêm: Do Trái Đất quay một vòng hết gần 24h nên một ngày có 24h. Khi Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng thì có một nửa TĐ hướng về phía MT có ánh sáng nên gọi là ban ngày, nửa khuất không được chiếu sáng gọi là ban đêm. Trái Đất quay liên tục nên đã tạo ra được sự luân phiên ngày đêm. + Sự khác nhau về giờ giữa các địa phương: Trái Đất có hình khối cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông nên trong cùng một thời điểm, người đứng ở kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt trời ở độ cao khác, các điểm thuộc kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, (giờ địa phương hay giờ mặt trời). Để cho việc tính giờ và giao dịch quốc tế, người ta chia bề mặt Trái đất thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyến. Giờ ở múi số 0 sẽ được lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT ( Greenwich Mean Time). Việt Nam thuộc múi giờ số 7. + Sự lệch hướng của các vật thể khi chuyển động: Do chuyển động tự quay quanh trục nên tất cả các vật thể chuyển động trên bề mặt TĐ theo hướng kinh tuyến đều chịu sự lệch hướng của lực Coriolis. Các vật thể chuyển động từ Bắc bán cầu về xích đạo lệch về phía phải so với nơi xuất phát, từ Nam bán cầuvề xích đạo thì lệch về phía trái so với nơi xuất phát.