Hiện nay, dân cư của vùng Tohoku, Nhật Bản được phân bố ra sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mật độ dân số của vùng Tohoku: 144 người/km2 ( theo báo cáo số liệu ngày 01/10/2005). Qua đó, có thể thấy, mật độ dân số cả vùng Đông Bắc Nhật Bản Tohoku khá thưa thớt, người dân tập trung sinh sống ở các tỉnh thành lớn phát triển. Hầu hết 5/6 tỉnh của vùng đều đứng vị trí rất thấp trong cả nước, chỉ ngoại trừ quận Miyagi(宮城県) có mật độ dân số đông(318,86 người/km2 năm đứng nửa trên bảng xếp hạng của cả nước. Do tỉnh Miyagi(宮城県) có điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế, trong đó Sendai(仙台市 )- khu đô thị quốc gia Nhật Bản là trung tâm hành chính của tỉnh Miyagi, thu hút dòng chảy dân cư làm cho khu đô thị này trở nên đông đúc sầm uất hơn. Ngược lại, một số tỉnh còn lại như Iwate(岩手県), Aomori(青森県), Akita(秋田県), Yamagata(山形県),Fukushima(福島県), dân cư rất thưa thớt, mật độ dân số ít, chỉ đứng trên Hokkaido(北海道) và bằng 1/3-1/4 so với mật độ của tỉnh Miyagi(宮城県).
Trả lời
Mật độ dân số của vùng Tohoku: 144 người/km2 ( theo báo cáo số liệu ngày 01/10/2005). Qua đó, có thể thấy, mật độ dân số cả vùng Đông Bắc Nhật Bản Tohoku khá thưa thớt, người dân tập trung sinh sống ở các tỉnh thành lớn phát triển. Hầu hết 5/6 tỉnh của vùng đều đứng vị trí rất thấp trong cả nước, chỉ ngoại trừ quận Miyagi(宮城県) có mật độ dân số đông(318,86 người/km2 năm đứng nửa trên bảng xếp hạng của cả nước. Do tỉnh Miyagi(宮城県) có điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế, trong đó Sendai(仙台市 )- khu đô thị quốc gia Nhật Bản là trung tâm hành chính của tỉnh Miyagi, thu hút dòng chảy dân cư làm cho khu đô thị này trở nên đông đúc sầm uất hơn. Ngược lại, một số tỉnh còn lại như Iwate(岩手県), Aomori(青森県), Akita(秋田県), Yamagata(山形県),Fukushima(福島県), dân cư rất thưa thớt, mật độ dân số ít, chỉ đứng trên Hokkaido(北海道) và bằng 1/3-1/4 so với mật độ của tỉnh Miyagi(宮城県).