Hình thức thi CTF là kiểu ntn ad ơi?

 1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

CTF: Capture The Flag

Ban tổ chức sẽ đưa ra đề thi và yêu cầu các team, hay cá nhân phải tìm ra được đáp án. Tìm được đáp án càng sớm càng tốt thì điểm càng cao.

CTF thường có 2 kiểu chơi: TEAM (đội) hoặc INDIVIDUAL (cá nhân)

Cách tính điểm thì tùy môn, tùy giải. Có thể là tính điểm cho đội tìm đc đáp án sớm nhất, hoặc cũng có thể tính điểm thêm cho các đội về sau, đội về trước điểm cao hơn...

CTF là tên gọi chung chung của hình thức thi và có thể áp dụng cho bất cứ cuộc thi về lĩnh vực nào. Tuy nhiên, CTF gắn liền nhiều và gần gũi hơn với lĩnh vực Bảo Mật của CNTT.

Một số kiểu chơi trong CTF của Security:

 • Phá khóa hệ thống hay phần mềm
 • Tìm mật khẩu chính xác
 • Cướp quyền hệ thống
 • Giải mã
 • ...

Bạn có thể tham khảo danh sách các trang thực hành CTF

tai đây
.

Trả lời

CTF: Capture The Flag

Ban tổ chức sẽ đưa ra đề thi và yêu cầu các team, hay cá nhân phải tìm ra được đáp án. Tìm được đáp án càng sớm càng tốt thì điểm càng cao.

CTF thường có 2 kiểu chơi: TEAM (đội) hoặc INDIVIDUAL (cá nhân)

Cách tính điểm thì tùy môn, tùy giải. Có thể là tính điểm cho đội tìm đc đáp án sớm nhất, hoặc cũng có thể tính điểm thêm cho các đội về sau, đội về trước điểm cao hơn...

CTF là tên gọi chung chung của hình thức thi và có thể áp dụng cho bất cứ cuộc thi về lĩnh vực nào. Tuy nhiên, CTF gắn liền nhiều và gần gũi hơn với lĩnh vực Bảo Mật của CNTT.

Một số kiểu chơi trong CTF của Security:

 • Phá khóa hệ thống hay phần mềm
 • Tìm mật khẩu chính xác
 • Cướp quyền hệ thống
 • Giải mã
 • ...

Bạn có thể tham khảo danh sách các trang thực hành CTF

tai đây
.