Quan hệ giữa Hán Nôm và Tiếng Việt như nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hán tự với vỏ âm thanh là âm Hán Việt có mối quan hệ máu thịt với tiếng Việt. Trong tiếng Việt có tới 2/3 vốn từ Hán Việt được dùng trong giao tiếp và tạo lập văn bản. Trong những trường hợp nhất định, có thể thay thế từ Hán Việt bằng từ thuần Việt, dạng như xạ kích = bắn súng, không phận = vùng trời, hải phận = vùng biển v.v.. Những từ Hán Việt đã quen dùng có sắc thái tu từ riêng, ý nghĩa sâu sắc, tính chất trang trọng thì thường không thể thay bằng từ thuần Việt được, như không tặc = giặc trên không, lâm tặc = giặc rừng, tin tặc = giặc máy tính v.v.. Điều đó cho thấy vai trò của từ Hán Việt được cấu thành từ các yếu tố gốc Hán, có vị thế đáng kể, góp phần tái tạo, bổ sung cho kho từ vựng tiếng Việt.
Trả lời
Hán tự với vỏ âm thanh là âm Hán Việt có mối quan hệ máu thịt với tiếng Việt. Trong tiếng Việt có tới 2/3 vốn từ Hán Việt được dùng trong giao tiếp và tạo lập văn bản. Trong những trường hợp nhất định, có thể thay thế từ Hán Việt bằng từ thuần Việt, dạng như xạ kích = bắn súng, không phận = vùng trời, hải phận = vùng biển v.v.. Những từ Hán Việt đã quen dùng có sắc thái tu từ riêng, ý nghĩa sâu sắc, tính chất trang trọng thì thường không thể thay bằng từ thuần Việt được, như không tặc = giặc trên không, lâm tặc = giặc rừng, tin tặc = giặc máy tính v.v.. Điều đó cho thấy vai trò của từ Hán Việt được cấu thành từ các yếu tố gốc Hán, có vị thế đáng kể, góp phần tái tạo, bổ sung cho kho từ vựng tiếng Việt.