Sự khác biệt thật sự giữa quan hệ công chúng và quảng cáo?

 1. Truyền thông đa phương tiện

 2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Chắc chắn chúng ta rất khó để phân biệt quan hệ công chúng và quảng cáo nếu không thực sự tìm hiểu 2 chuyên ngành này.

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

,

thấu ngành hiểu nghề

Gassée có 1 câu nói vui nhưng thể hiện được bản chất của Quảng Cáo và Quan hệ công chúng

"Advertising is saying you're good. PR is getting someone else to say you're good"

Trả lời

Gassée có 1 câu nói vui nhưng thể hiện được bản chất của Quảng Cáo và Quan hệ công chúng

"Advertising is saying you're good. PR is getting someone else to say you're good"

Ngày trước có một câu nói như thế này: “Quảng cáo là thứ mà bạn trả tiền để được, quảng bá danh tiếng lại là thứ mà bạn phải cầu mới được.” Đây là một cách bắt chuyện khá hay ho cho các nhà doanh nghiệp và những chuyên viên PR khi cần giải thích về ngành Quan hệ công chúng. Nó cũng là một điểm xuất phát tốt cho tất cả mọi người. Mặc dù có hàng tá bài báo hay về chủ đề này nhưng nhiều người – kể cả những chuyên gia đáng ra nên biết nhiều hơn về nó – vẫn không biết được sự khác biệt giữa quảng cáo và quan hệ công chúng. Bạn có thể phân biệt Quảng cáo và Quan hệ công chúng như sau:

Quảng cáo:

 1. Trả phí
 2. Xây dựng sự tiếp cận
 3. Người xem sẽ hay hoài nghi
 4. Vị trí được đảm bảo
 5. Toàn quyền quản lý nội dung sáng tạo
 6. Chủ yếu sử dụng hình ảnh trực quan
 7. Tốn kém hơn
 8. "Hãy mua sản phẩm này"

Quan hệ công chúng:

 1. Đạt được
 2. Xây dựng lòng tin
 3. Phương tiện truyền thông cung cấp sự xác nhận của bên thứ ba
 4. Vị trí không được đảm bảo, phải thuyết phục phương tiện truyền thông
 5. Phương tiện truyền thông quyết định phiên bản bài đăng cuối cùng
 6. Sử dụng ngôn ngữ
 7. Ít tốn kém hơn
 8. "Cái này quan trọng"

Quảng cáo tốn nhiều tiền , quan hệ công chúng không tốn hoặc tốn ít tiền

Giống nhau nhỉ