1. Văn hóa

Những sự khác biệt giữa Công Giáo và Tin Lành?

Mình biết người theo Công Giáo và Tin Lành đều tin vào Thiên Chúa những chưa rõ hai đạo này khác nhau ở những điểm cụ thể như thế nào?

Theo quan sát của mình thì bên Công giáo gọi nơi thờ phượng Chúa của họ là nhà thờ, còn Tin Lành thì gọi là Hội thánh. Ngoài ra thì bên Công giáo thờ phượng cả Đức Mẹ và các Thánh (tín đồ của Chúa Jesus) còn Tin Lành thì hình như chỉ tin 3 ngôi của Đức Chúa trời thôi, không biết có đúng không nhỉ?


Từ khóa: tin lành, công giáo, thiên chúa, tôn giáo, văn hóa

Bạn dùng Wiki hay thử mò Google một lúc sẽ có rất nhiều thông tin về mảng này. Xin lỗi do mình buồn ngủ nhưng vì đề tài thú vị nên xin được đưa ra một câu trả lời ngắn:

Rằng Giáo hội (Ecclesia) Công giáo thì có những đặc tính là duy nhất (una), thánh thiện (sancta), công giáo, tức là toàn cầu (catholica), và tông truyền (apostolica). Tạm chưa xét những đặc tính kia, Tin Lành (kháng cách / thệ phản) không Tông truyền. Đây là điểm khác biệt mà cá nhân mình thấy khá đặc biệt rõ ràng nên mình thường nhắc đến mỗi khi phân tích so sánh. Giáo hội Công giáo có truyền thống được nối tiếp từ thời các tông đồ đi theo Chúa Giêsu. Còn Tin Lành dường như xét được về tới Luther thôi.

Ví dụ người Tin Lành theo Sola Scriptura, nghĩa là chỉ tin theo những gì trong Kinh Thánh (Biblia), nhưng vậy tức là loại bỏ những truyền thống tông truyền mà không được chép lại cụ thể trong Kinh Thánh. (Đó là Kinh Thánh thôi, còn chưa xét đến bộ Giáo Phụ đồ sộ).

Đây là một số đoạn trong Kinh Thánh người Công giáo dùng để lý giải tại sao theo họ thì Sola Scriptura là không ổn:

2 Thêsalônika 2:15

1 Côrintô 11:2

2 Timôthy 1:13-14

2 Timôthy 2:1-2

2 Phêrô 1:20-21

2 Phêrô 3:16

Gioan 20:30

(Phiên âm tên riêng trên theo cách Công giáo ở VN hiện nay dùng, Tin Lành hoặc thậm chí Công giáo ngày xưa có thể phiên âm khác).

Trả lời

Bạn dùng Wiki hay thử mò Google một lúc sẽ có rất nhiều thông tin về mảng này. Xin lỗi do mình buồn ngủ nhưng vì đề tài thú vị nên xin được đưa ra một câu trả lời ngắn:

Rằng Giáo hội (Ecclesia) Công giáo thì có những đặc tính là duy nhất (una), thánh thiện (sancta), công giáo, tức là toàn cầu (catholica), và tông truyền (apostolica). Tạm chưa xét những đặc tính kia, Tin Lành (kháng cách / thệ phản) không Tông truyền. Đây là điểm khác biệt mà cá nhân mình thấy khá đặc biệt rõ ràng nên mình thường nhắc đến mỗi khi phân tích so sánh. Giáo hội Công giáo có truyền thống được nối tiếp từ thời các tông đồ đi theo Chúa Giêsu. Còn Tin Lành dường như xét được về tới Luther thôi.

Ví dụ người Tin Lành theo Sola Scriptura, nghĩa là chỉ tin theo những gì trong Kinh Thánh (Biblia), nhưng vậy tức là loại bỏ những truyền thống tông truyền mà không được chép lại cụ thể trong Kinh Thánh. (Đó là Kinh Thánh thôi, còn chưa xét đến bộ Giáo Phụ đồ sộ).

Đây là một số đoạn trong Kinh Thánh người Công giáo dùng để lý giải tại sao theo họ thì Sola Scriptura là không ổn:

2 Thêsalônika 2:15

1 Côrintô 11:2

2 Timôthy 1:13-14

2 Timôthy 2:1-2

2 Phêrô 1:20-21

2 Phêrô 3:16

Gioan 20:30

(Phiên âm tên riêng trên theo cách Công giáo ở VN hiện nay dùng, Tin Lành hoặc thậm chí Công giáo ngày xưa có thể phiên âm khác).

Theo mình biết thì đạo TL vẫn có thiên sứ, thánh... chỉ là ko tôn thờ như bên CG thôi, cả 2 vẫn đều dùng kinh Tân Ước và Cựu Ước cả. Có điều bên TL thì chỉ tin vào 2 quyển kinh thôi còn bên CG thì còn có 1 lô các văn bản khác kiểu các lệnh từ giáo hoàng chẳng hạn.

Mục sư của đội TL thì chỉ như kiểu người truyền giáo thôi, vẫn được lấy vợ sinh con bt, tuy nhiên đội này ko có khả năng ban phước hay tha tội cho tín đồ, vì thế đội TL xưng tội cũng là trực tiếp xưng tội với Chúa ko như bên CG là đến nhà thờ xưng tội với linh mục/ mục sư để được tha tội.

Ah còn cái này ko biêt là có đúng ko nhưng thánh giá của đội công giáo vẫn có hình Jesus bị treo trên đó còn đội tin lành thì ko.

Còn vấn đề nữa bên tin lành không tin đức mẹ đồng trinh khi mang thai đức chúa trời. còn lại hầu hết về kinh thánh và thờ lạy đức chúa trời thì như bên công giáo