1. Lịch sử

Đoàn Thượng; vị sứ quân gắn liền hai triều đại

Đoàn Thượng, cuộc đời của ông gắn liền với sự kết thúc và mở đầu của hai triều đại: Lý và Trần. Trong số các lực lượng sứ quân biệt lập với triều đình, ông cùng Nguyễn Nộn tồn tại lâu nhất; một mình hùng cứ đất Hồng Châu( Hải Dương ngày nay). Từng chống nhà Lý, sau đó theo về,rồi lại li khai; nói về vị tướng quân họ Đoàn có lẽ cũng chỉ có những từ ấy. Nhà Trần được lập, Trần Thủ Độ mang quân đánh đất Hồng để trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng nhưng không được; bèn ngầm cùng Nguyễn Nộn vờ hẹn Đoàn Thượng làm lễ minh thệ giảng hoà, Thượng cả tin một mình đến dự hệt như Quan Thánh ngày trước đơn đao dự hội; nào ngờ không được vang dội như Quan Thánh thì chớ, lại mất mạng mất cả đất đai về tay Nguyễn Nộn; cái kết thực quá buồn cho sự lơ đãng. Đời thực là thế, nhưng khi được thần thánh hoá thì quả thực mọi thứ lên hẳn một cảnh giới khác, thậm chí vô cùng vi diệu. Theo lời kể lại thì Đoàn Thượng sau khi bị chém bay đầu vẫn ung dung một ngựa chạy đến địa phận làng mình thì mới dừng lại và sau khi được một nhà sư chỉ dẫn một chỗ nghỉ ngơi tốt ông qua đó và làm một giấc không bao giờ tỉnh lại luôn. Nước lũ sau đó cuốn phần thân ông về tận xứ Mao Điền, còn đầu thì vẫn ở nơi chốn cũ; và cũng từ đây hình thành câu nói: “Đầu Bần thân Mao”. Ngày nay ở làng vẫn còn những cái tên mà theo mọi người là gắn liền với đoạn cuối của vị tướng nhà Lý Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng như: Xứ Đồng Đao, Đống Vàng, Đống Đền, Gò Mả Thác...

P/s: Tượng thờ Đức Thánh Đoàn trong cấm cung ở đình làng mình.


Từ khóa: Lịch sử
Một vị tướng, một sứ quân, một vị Thành hoàng

Trả lời

Một vị tướng, một sứ quân, một vị Thành hoàng