Hóa học có độc không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bất cứ hóa chất nào cũng có mức độ độc hại khi hàm lượng chúng vượt qua mức cho phép
Trả lời
Bất cứ hóa chất nào cũng có mức độ độc hại khi hàm lượng chúng vượt qua mức cho phép