Con sông nào dài nhất thế giới?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Con sông dài nhất (6671 km) là sông Nil, bắt nguồn từ hồ Victoria ở Ruanda (châu Phi) và chảy ra tới tận Địa Trung Hải. Con sông đứng thứ nhì về chiều dài (6400 km) là sông Amazone ở Nam Mỹ. Nếu kể cả phần nối tiếp với sông Ucayali thì nó dài đến 7025 km. Sông Mekong (đoạn chảy qua nước ta là Cửu Long giang) dài khoảng 4500 km.
Trả lời
Con sông dài nhất (6671 km) là sông Nil, bắt nguồn từ hồ Victoria ở Ruanda (châu Phi) và chảy ra tới tận Địa Trung Hải. Con sông đứng thứ nhì về chiều dài (6400 km) là sông Amazone ở Nam Mỹ. Nếu kể cả phần nối tiếp với sông Ucayali thì nó dài đến 7025 km. Sông Mekong (đoạn chảy qua nước ta là Cửu Long giang) dài khoảng 4500 km.