Trái đất lơ lửng giữa không gian, vậy so với cái gì mà người ta bảo trái đất quay quanh mặt trời theo một góc nghiêng 23°29 phút?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trái đất vừa quay xung quanh mình với tốc độ 465 m/ giây lại vừa quay quanh mặt trời với tốc độ 29,76 km/giây. Trái đất quay một vòng quanh trái đất hết khoảng 365 ngày (1 năm). Đúng ra là 365,2422 ngày (!). Để khắc phục số lẻ này người ta coi 1 năm là 365 ngày và cứ cách vài năm lại thêm một ngày vào trong dương lịch (năm nhuận). Trong khi quay xung quanh mặt trời, trái đất luôn tự quay theo hướng từ Tây sang Đông. Quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời không phải là một hình tròn mà là một hình êlíp. Đầu tháng 1 là lúc trái đất gần mặt trời nhất (147,1 triệu km) và đầu tháng 7 là lúc xa mặt trời nhất (152,1 triệu km). Trái đất quay quanh mình qua một trục tưởng tượng Bắc-Nam. Đường tròn quanh trái đất vuông góc thẳng đứng với trục trái đất gọi là đường xích đạo. Đường xích đạo không song song với quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời và lệch một góc là 23°29’ (hai mươi độ hai mươi chín phút). Nhiều người lại bảo là 29°30’ hay 29°l/2. Thật ra không hoàn toàn như vậy vì độ lệch của góc này thay đổi trong phạm vi từ 21°58’ đến 24°36. Cũng có thể nói cách khác là trái đất quay quanh trục của mình với độ nghiêng khoảng 66°l/2 so với mặt phẳng của quỹ đạo.
Trả lời
Trái đất vừa quay xung quanh mình với tốc độ 465 m/ giây lại vừa quay quanh mặt trời với tốc độ 29,76 km/giây. Trái đất quay một vòng quanh trái đất hết khoảng 365 ngày (1 năm). Đúng ra là 365,2422 ngày (!). Để khắc phục số lẻ này người ta coi 1 năm là 365 ngày và cứ cách vài năm lại thêm một ngày vào trong dương lịch (năm nhuận). Trong khi quay xung quanh mặt trời, trái đất luôn tự quay theo hướng từ Tây sang Đông. Quỹ đạo trái đất quay quanh mặt trời không phải là một hình tròn mà là một hình êlíp. Đầu tháng 1 là lúc trái đất gần mặt trời nhất (147,1 triệu km) và đầu tháng 7 là lúc xa mặt trời nhất (152,1 triệu km). Trái đất quay quanh mình qua một trục tưởng tượng Bắc-Nam. Đường tròn quanh trái đất vuông góc thẳng đứng với trục trái đất gọi là đường xích đạo. Đường xích đạo không song song với quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời và lệch một góc là 23°29’ (hai mươi độ hai mươi chín phút). Nhiều người lại bảo là 29°30’ hay 29°l/2. Thật ra không hoàn toàn như vậy vì độ lệch của góc này thay đổi trong phạm vi từ 21°58’ đến 24°36. Cũng có thể nói cách khác là trái đất quay quanh trục của mình với độ nghiêng khoảng 66°l/2 so với mặt phẳng của quỹ đạo.