1. Hỏi xoáy Đáp hay

Họa sĩ nổi tiếng Picassô người nước nào?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Là người Tây Ban Nha.

Trả lời

Là người Tây Ban Nha.