Hoa và Bông, sự khác nhau?

  1. Phong cách sống

Tại sao nhiều người, nhất là các tỉnh, thành phía Nam và cả địa danh, không gọi là "hoa" mà gọi "bông" như cầu Bông, bông Huệ, bông Lan, mà không gọi là cầu Hoa, hoa Huệ, hoa Lan hay bài Lý Cây Bông không gọi Lý Cây Hoa ?

https://cdn.noron.vn/2019/04/09/029d43d9e5995c528e3bb3b12b0a9886.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

Đó là những từ đồng nghĩa, khác nhau là xuất phát từ tên huý của dòng tộc vua chúa, phải đọc trại ra để tránh đụng chạm. 

- Bông và hoa là từ vợ vua Minh Mạng tên Hồ Thị Hoa.

Trả lời

Đó là những từ đồng nghĩa, khác nhau là xuất phát từ tên huý của dòng tộc vua chúa, phải đọc trại ra để tránh đụng chạm. 

- Bông và hoa là từ vợ vua Minh Mạng tên Hồ Thị Hoa.

Bông là từ thuần Việt.
Hoa là từ mượn tiếng Hán thuộc loại từ gốc Hán.
Theo mỗi vùng miền. Thực ra hai từ đó là nghĩa chung.

Hoa và bông thật ra không khác nhau mà nó là tên gọi của một số vùng 😃

Thời gian sông và trưởng thành

...

Khác nhau ở cách viết