Tại sao hiện tượng mạng Khá Bảnh lại thu hút nhiều người quan tâm đến?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

Mình nghĩ trước khi bạn định đặt câu hỏi thì xem thử đã có nội dung trên Noron! trước nhé, vì mình thấy đã có nhiều bạn raise vấn đề và thảo luận cực có tâm rồi.

Trả lời

Mình nghĩ trước khi bạn định đặt câu hỏi thì xem thử đã có nội dung trên Noron! trước nhé, vì mình thấy đã có nhiều bạn raise vấn đề và thảo luận cực có tâm rồi.

Vì người ta thích hình thức.

Vì giới trẻ hiện nay rất thích cái hay mới lạ, còn thích hình thức ăn mặc khác với những người bình thường

Phong trào
Tính tò mò
Ngày nay thì giới trẻ hầu như thích những người như vậy