Hoàng đế La Mã nào bạn thích nhất?

  1. Lịch sử

Dĩ nhiên là không có đúng sai, mình chỉ muốn nghe ý kiến cá nhân kèm giải thích.

La Mã nào tuỳ bạn nếu muốn tính trước 476 (Tây) hay đến 1453 (Đông), miễn không tính Đế quốc La Mã Thánh.

Từ khóa: 

hoàng đế la mã

,

la mã

,

hoàng đế

,

đế quốc

,

roma

,

lịch sử