Tại sao xi măng là dạng bột nhưng khi trộn với nước lại cứng như đá?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Do xi-măng hay đúng hơn là Clinker trong xi-măng phản ứng với nước tạo thành vữa, sau 1 khoảng thời gian ninh kết thì bắt đầu đóng rắn tạo thành đá xi-măng.

Nói cho dễ hiểu là các khoáng vật trong xi-măng đc sản xuất ở dạng khan, ko có phân tử nước nào trong liên kết nên khi bị nghiền nó tạo thành dạng bột. Sau khi trộn với nước, các khoáng vật dần hình thành dạng tinh thể ngậm nước và liên kết với nhau, từ đó tạo ra cường độ cho xi-măng, hay có nghĩa xi-măng kết thành 1 khối rắn như đá.

Trả lời

Do xi-măng hay đúng hơn là Clinker trong xi-măng phản ứng với nước tạo thành vữa, sau 1 khoảng thời gian ninh kết thì bắt đầu đóng rắn tạo thành đá xi-măng.

Nói cho dễ hiểu là các khoáng vật trong xi-măng đc sản xuất ở dạng khan, ko có phân tử nước nào trong liên kết nên khi bị nghiền nó tạo thành dạng bột. Sau khi trộn với nước, các khoáng vật dần hình thành dạng tinh thể ngậm nước và liên kết với nhau, từ đó tạo ra cường độ cho xi-măng, hay có nghĩa xi-măng kết thành 1 khối rắn như đá.

Trong xi măng có chất keo bạn ạ