Thói quen tài chính của bạn đang ảnh hưởng đến tiềm năng sự nghiệp của bạn như thế nào?

  1. Đầu tư & Tài chính

Nhiều bạn bè của mình đã bất ngờ khi nhận được câu hỏi này vì chưa bao giờ nghĩ đến và vì những câu chuyện mở ra từ câu hỏi.

Với bạn thì bạn thấy mối liên hệ gữa thói quen tài chính và tiềm năng sự nghiệp là như thế nào?

Từ khóa: 

thói quen tài chính

,

tài chính cá nhân

,

kỹ năng tài chính

,

quản lý tài chính

,

tài chính tìm việc

,

đầu tư & tài chính