Học ngành Hán Nôm có lỗi thời không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người ta nói rằng: Con người có tổ có tông thì đất nước có lịch sử và nguồn gốc. Hán Nôm là cửa ngõ để nối thông quá khứ và hiện tại, là người bạn suốt cuộc đời của đất nước. Chúng ta luôn cần trau dồi, giải mã những mã cổ của cha ông các đời trước cũng giống như học lịch sử để biết ta là ai, nguồn gốc ta ở đâu vậy. Đất nước luôn phát triển, song, không thể bỏ mặc văn hóa và các di sản của đời xưa mà bảo tồn lưu giữ và lý giải nó là công việc luôn được tiến hành ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy học Hán Nôm là một ngành học không hề lỗi thời, ngược lại còn rất cần thiết cho đất nước và xã hội. Mọi người thường nói thời buổi này học Hán Nôm không có việc. Song nếu chọn Hán Nôm, đi ngược lại số đông sẽ tạo tác dụng rất lớn đối với cơ hội việc làm về sau, cơ hội có thể nhiều hơn so với các ngành hot nhất hiện nay.
Trả lời
Người ta nói rằng: Con người có tổ có tông thì đất nước có lịch sử và nguồn gốc. Hán Nôm là cửa ngõ để nối thông quá khứ và hiện tại, là người bạn suốt cuộc đời của đất nước. Chúng ta luôn cần trau dồi, giải mã những mã cổ của cha ông các đời trước cũng giống như học lịch sử để biết ta là ai, nguồn gốc ta ở đâu vậy. Đất nước luôn phát triển, song, không thể bỏ mặc văn hóa và các di sản của đời xưa mà bảo tồn lưu giữ và lý giải nó là công việc luôn được tiến hành ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy học Hán Nôm là một ngành học không hề lỗi thời, ngược lại còn rất cần thiết cho đất nước và xã hội. Mọi người thường nói thời buổi này học Hán Nôm không có việc. Song nếu chọn Hán Nôm, đi ngược lại số đông sẽ tạo tác dụng rất lớn đối với cơ hội việc làm về sau, cơ hội có thể nhiều hơn so với các ngành hot nhất hiện nay.