1. Noron.vn
  2. muốn đạt được kết quả tốt trong học tập thì cần phải làm gi?

muốn đạt được kết quả tốt trong học tập thì cần phải làm gi?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Trước hết bạn phải di học đầy đủ , tích cực xây dựng bài học , chú ý tập trung nghe giáo viên giảng bài , cố gắng hiểu bài tại lớp và học bài