Học thành tài hay thành người ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Trước hết hãy học thành người rồi sau đó học thành tài
Trả lời
Trước hết hãy học thành người rồi sau đó học thành tài

Tiên học lễ hậu học văn. Ý là trước tiên hãy học đạo lý làm người tốt, rồi sau đó mới học thành người tài giỏi. Bác Hồ từng nói: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

Học thành người và thành tài