1. Ngoại ngữ

Học THCS có cần bằng KET không?

Em học Thcs thế có cần bằng Ket ko ạ??

Lớp em thì có 2,3 đứa có. Nhưng em ko biết có tác dụng gì vì em nghĩ bằng eilts,toiec,... Mới quan trọng

Từ khóa: bằng ngoại ngữ, bằng ket, ngoại ngữ