Lớn lên làm gì?

  1. Phong cách sống

Mỗi lúc ngủ em đều nghĩ lớn lên mình sẽ làm gì, cố gắng học làm công việc nhiều tiền,yêu thích, nhưng đôi khi lại nghĩ"công việc khó quá hay thì vô showbiz tham gia các gameshow để nổi tiếng "
Từ khóa: 

phong cách sống

Mượn ý của chị Hằng Đỗ: Cuối cùng thì động lực tồn tại của con người là được học hỏi thêm cái mới, được phát triển và làm bản thân thấy vui vẻ.

Trả lời

Mượn ý của chị Hằng Đỗ: Cuối cùng thì động lực tồn tại của con người là được học hỏi thêm cái mới, được phát triển và làm bản thân thấy vui vẻ.

Làm giàu
Làm người!