Hội chứng nhiễm độc giáp biểu hiện chuyển hoá gồm

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

: A. tăng thân nhiệt B. gầy nhanh C. uống nhiều nước, khó chịu nóng, lạnh dễ chịu. D. loãng xương, xẹp đốt sống, gãy xương tự nhiên, viêm quanh các khớp.
Trả lời
: A. tăng thân nhiệt B. gầy nhanh C. uống nhiều nước, khó chịu nóng, lạnh dễ chịu. D. loãng xương, xẹp đốt sống, gãy xương tự nhiên, viêm quanh các khớp.