1. Công nghệ thông tin

hỏi về liên kết với facebook?

trang web và game đòi phải liên kết với fb như vậy là trang web với game đó có biết pass fb của mình k

Từ khóa: công nghệ thông tin

Theo lý thuyết (những thứ mình đọc được) thì ngay cả Facebook cũng không biết mật khẩu của User - cái này thì mình cũng không tin lắm.

Còn về các ứng dụng liên kết với Facebook thì không thể biết mật khẩu của mình được, vì như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật bảo mật và

cam kết của Facebook về bảo vệ thông tin của người dùng
.

Trả lời

Theo lý thuyết (những thứ mình đọc được) thì ngay cả Facebook cũng không biết mật khẩu của User - cái này thì mình cũng không tin lắm.

Còn về các ứng dụng liên kết với Facebook thì không thể biết mật khẩu của mình được, vì như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật bảo mật và

cam kết của Facebook về bảo vệ thông tin của người dùng
.