Hôm nay lạnh 0 độ C ngày mai lạnh gấp đôi hôm nay vậy ngày mai lạnh bao nhiêu độ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

thời tiết

,

nhiệt độ

,

khoa học

Thật ra câu hỏi này ngay từ đầu đã chưa chính xác. Lạnh thuộc về cảm giác, không ai có thể biết được lúc nào và thế nào là đau gấp đôi, nóng gấp đôi hay lạnh gấp đôi...
Giống như đánh bạn 1 cái bạn thấy đau, nhưng đánh bạn 2 cái bạn có đau gấp đôi không? Vì còn có khả năng đánh 2 cái cùng 1 chỗ và 2 cái khác chỗ, lúc đó đau không giống nhau.
Còn nếu bạn nói hôm nay 0 độ C, nhiệt độ ngày mai gấp đôi nhiệt độ hôm nay thì là bao nhiêu độ :)))
Bạn đổi 0 độ C ra đơn vị khác rồi tha hồ mà nhân chia :)))
Trả lời
Thật ra câu hỏi này ngay từ đầu đã chưa chính xác. Lạnh thuộc về cảm giác, không ai có thể biết được lúc nào và thế nào là đau gấp đôi, nóng gấp đôi hay lạnh gấp đôi...
Giống như đánh bạn 1 cái bạn thấy đau, nhưng đánh bạn 2 cái bạn có đau gấp đôi không? Vì còn có khả năng đánh 2 cái cùng 1 chỗ và 2 cái khác chỗ, lúc đó đau không giống nhau.
Còn nếu bạn nói hôm nay 0 độ C, nhiệt độ ngày mai gấp đôi nhiệt độ hôm nay thì là bao nhiêu độ :)))
Bạn đổi 0 độ C ra đơn vị khác rồi tha hồ mà nhân chia :)))

Cái này mình có xem video về nó rồi, khá rắc rối nhưng trong video này lúc 4:20 là có giải thích rõ ràng.: