Hướng dẫn phương pháp hô hấp nhân tạo?

  1. Sức khoẻ

Hô hấp nhân tạo là gì? Hô hấp nhân tạo là phương pháp sơ cấp cần thiết và hiệu quả đối với những trường hợp nạn nhân ngưng thở. Dưới đây là clip hướng dẫn kỹ thuật hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt và ép tim để mọi người sử dụng khi cấp bách.


Nguồn: Youtube

Từ khóa: 

hà hơi thổi ngạt

,

hô hấp nhân tạo

,

sức khoẻ