Huyết áp tâm thu là trị số được chọn lúc:

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tiếng đập của mạch nghe rõ nhất
Trả lời
Tiếng đập của mạch nghe rõ nhất