Khái niệm về hoạt động thần kinh cấp cao. Phân biệt hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo Pavlov, hoạt động thần kinh cấp cao (hay hoạt động tinh thần) là hoạt động của hệ thần kinh trung ương nhằm đảm bảo cho cơ thể thích ứng được với những biến động của môi trường sống hay đảm bảo được mối quan hệ phức tạp giữa cơ thể với thế giới bên ngoài. Hoạt động thần kinh cấp cao được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện với sự điều khiển của vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ. Ví dụ: Cảm xúc, chú ý, học tập, trí nhớ, giấc mơ,… Trong khi đó, hoạt động thần kinh cấp thấp là hoạt động của hệ thần kinh trung ương nhằm điều hòa và phối hợp chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Hoạt động thần kinh cấp thấp được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện với sự điều khiển của tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ. Ví dụ: Hoạt động của các hệ cơ quan tuần hoàn, hô hấp, sinh dục, tiêu hóa, bài tiết, nội tiết,…
Trả lời
Theo Pavlov, hoạt động thần kinh cấp cao (hay hoạt động tinh thần) là hoạt động của hệ thần kinh trung ương nhằm đảm bảo cho cơ thể thích ứng được với những biến động của môi trường sống hay đảm bảo được mối quan hệ phức tạp giữa cơ thể với thế giới bên ngoài. Hoạt động thần kinh cấp cao được thực hiện trên cơ sở phản xạ có điều kiện với sự điều khiển của vỏ não và các cấu trúc dưới vỏ. Ví dụ: Cảm xúc, chú ý, học tập, trí nhớ, giấc mơ,… Trong khi đó, hoạt động thần kinh cấp thấp là hoạt động của hệ thần kinh trung ương nhằm điều hòa và phối hợp chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Hoạt động thần kinh cấp thấp được thực hiện trên cơ sở phản xạ không điều kiện với sự điều khiển của tủy sống và các cấu trúc dưới vỏ. Ví dụ: Hoạt động của các hệ cơ quan tuần hoàn, hô hấp, sinh dục, tiêu hóa, bài tiết, nội tiết,…