Để thành công trong hoạt động kinh doanh bạn cần gì nhất?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Khi đã xác định kinh doanh thì bạn cần phải tự tin vào chính mình, sẵn sàng đương đầu với những thử thách, khó khăn sẽ gặp phải. Từ đó vượt qua nó một cách khoa học nhất. Có làm được như vậy, con đường kiếm tiền của bạn mới thuận lợi và bình yên.

Trả lời

Khi đã xác định kinh doanh thì bạn cần phải tự tin vào chính mình, sẵn sàng đương đầu với những thử thách, khó khăn sẽ gặp phải. Từ đó vượt qua nó một cách khoa học nhất. Có làm được như vậy, con đường kiếm tiền của bạn mới thuận lợi và bình yên.

Chúc bạn thành công
Cần mạo hiểm và biết tiết kiệm

Thiên thờiời - địa lợi - nhân hòa :D

Khôn khéo