Mọi người cho em hỏi cách chụp màn hình máy tính bàn với ạ?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nhấn nút Print Screen trên bàn phím. Mở ứng dụng Paint, Nhấn ctrol+V. Ảnh chụp màn hình sẽ được dán vào đó
Trả lời
Nhấn nút Print Screen trên bàn phím. Mở ứng dụng Paint, Nhấn ctrol+V. Ảnh chụp màn hình sẽ được dán vào đó