1. Ngoại ngữ

[Infographic] Chào hỏi bằng tiếng Anh có phải lúc nào cũng "hello" là xong?

Mình biết có khá nhiều người khi gặp một người khác và muốn chào hỏi bằng tiếng Anh lúc nào cũng chỉ dùng "hello", "hi". Tuy nhiên trong tiếng Anh còn rất nhiều những từ và cụm từ để chào hỏi mà bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Giống như trong tiếng Việt, không phải lúc nào bạn cũng nói câu "Xin chào!" vậy.

Thay vì dùng "hello" với bất kỳ ai bạn gặp (điều này khiến lời chào hỏi bằng tiếng Anh mất tự nhiên, làm cuộc trò chuyện sau đó khó tiếp diễn) thì có thể sử dụng những cách khác dành cho những đối tượng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau:

  • Formal greetings: chào hỏi trang trọng, với những người lạ, chào hỏi đối tác, khách hàng, những người lớn tuổi hơn bạn. Đối với trường hợp này có thể sử dụng các cụm:
  • Good morning! Good afternoon! Good evening!
  • Hello! How are you doing? How are you?
  • Less formal greetings: chào hỏi xã giao với các mối quan hệ có quen biết từ trước nhưng không quá thân thiết, những người gần tuổi hoặc trẻ hơn bạn thì có thể sử dụng:
  • Hi! How are you? How are you doing? How's it going?
  • Hey! How are you? How are you doing? How's it going?
  • Least formal greetings: đây là cách chào chỉ dùng cho những người bạn bè thân thiết, anh chị em bạn dì chí cốt bạn có thể đùa giỡn, bá vai bá cổ mà không sợ họ phật ý:
  • Howdy!
  • Yo!
  • What's up?

Thật ra nếu bạn nào xem phim nhiều thì sẽ thấy khi chào hỏi bằng tiếng Anh còn rất nhiều tiếng lóng, nhưng ở trên chỉ nêu ra một số cách thông dụng nhất. Có ai còn biết cách chào hỏi nào khác nữa không?

Từ khóa: từ vựng tiếng anh, tiếng anh, xin chào, Ngoại ngữ