MỤC TIÊU MARKETING LÀ TĂNG DOANH THU HAY TĂNG ĐỘ TIẾP CẬN

Em có đọc trên một cuốn sách nói rằng: Hãy xem các chiến dịch Marketing như một người Sales thực thụ và đo lường hiệu quả đối chiếu với chất lượng của các Sales man

Vậy mục tiêu cuối cùng của Marketing, branding là gì vậy ạ? Là để nhiều người biết đến hay để ra được doanh thu tăng
Từ khóa: Marketing

Mình nghĩ còn tùy tình trạng trước đó. Mục tiêu nào cần hơn. Chiến lược bạn cần trong ngắn hạn là gì, dài hạn là gì.


Tóm tắt thì:

– Doanh thu và lợi nhuận

– Thị trường và thị phần

– Thương hiệu và định vị thương hiệu

Một cách nhìn khác của mục tiêu marketing

– Duy trì phát triển kinh doanh.

– Tạo sự khác biệt cho thương hiệu

– Tối ưu hóa lợi nhuận

– Duy trì và cải thiện quan hệ khách hàng

Trả lời

Mình nghĩ còn tùy tình trạng trước đó. Mục tiêu nào cần hơn. Chiến lược bạn cần trong ngắn hạn là gì, dài hạn là gì.


Tóm tắt thì:

– Doanh thu và lợi nhuận

– Thị trường và thị phần

– Thương hiệu và định vị thương hiệu

Một cách nhìn khác của mục tiêu marketing

– Duy trì phát triển kinh doanh.

– Tạo sự khác biệt cho thương hiệu

– Tối ưu hóa lợi nhuận

– Duy trì và cải thiện quan hệ khách hàng

Doanh số/Doanh thu là của Sale nếu Marketing bị áp KPI là Doanh số thì kêu Sale nghỉ việc hoặc tăng lương cho Marketing kakaka