1. Lịch sử

[Infographic] Niên biểu lịch sử Việt Nam (phần 2)?

641


Sau Niên biểu Lịch sử Việt Nam phần 1 thì phần 2 đã ra mắt, đây là công sức của đội ngũ content và design Noron cùng làm. Mời các bạn xem và góp ý.

89d65d4b7ba96a88dcfed7652a2dfd14


Trong Phần 2 này, có sự kiện nào bạn cảm thấy quan trọng cần phải có nhưng lại chưa được đưa vào Infographic Niên biểu Lịch sử Việt Nam này không? Hãy để lại ý kiến của mình để đội ngũ có thể bổ sung và điều chỉnh nếu hợp lý nhé!

Từ khóa: niên biểu lịch sử, infographic lịch sử, lịch sử

Cảm ơn a Lộc và team Noron (và nhất là anh Lộc) rất nhiều vì đã tạo nên nguồn động lực để em tìm hiểu lại Lịch sử nước nhà mà sau 6 năm trời học thuộc sử làu làu lên trả bài cho cô mà bây giờ k còn 1 chữ trong đầu!

Trả lời

Cảm ơn a Lộc và team Noron (và nhất là anh Lộc) rất nhiều vì đã tạo nên nguồn động lực để em tìm hiểu lại Lịch sử nước nhà mà sau 6 năm trời học thuộc sử làu làu lên trả bài cho cô mà bây giờ k còn 1 chữ trong đầu!

Cám ơn Noron vì bảng biểu sát lịch sử nhất có thể này. Nhưng page kiểm tra giùm mình nạn đói 1945 diễn ra vào điểm nào, đầu năm hay cuối năm vì mình hay được nghe là nạn đói 45 46. Mình cám ơn.