Kể tên 4 đảo lớn của Nhật Bản?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đảo Honshu, đảo Hokkaido, đảo Kyushu, đảo Shikoku.
Trả lời
Đảo Honshu, đảo Hokkaido, đảo Kyushu, đảo Shikoku.