Trò Paengi Chigi (con quay) là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đây là trò chơi tương tự với chơi con quay ở Việt Nam. Trẻ em Hàn Quốc có thể chơi trên mặt đất hoặc mặt nước đóng băng trong mùa đông dịp Tết. Con quay ở Hàn Quốc thường được làm từ gỗ cây bạch dương, gây thông hoặc cây táo. Điều đặc biệt là trẻ em nơi đây thường dùng que để chơi con quay. Đây là một trò chơi nhóm và vẫn được nhiều trẻ em Hàn Quốc yêu thích cho đến ngày nay.
Trả lời
Đây là trò chơi tương tự với chơi con quay ở Việt Nam. Trẻ em Hàn Quốc có thể chơi trên mặt đất hoặc mặt nước đóng băng trong mùa đông dịp Tết. Con quay ở Hàn Quốc thường được làm từ gỗ cây bạch dương, gây thông hoặc cây táo. Điều đặc biệt là trẻ em nơi đây thường dùng que để chơi con quay. Đây là một trò chơi nhóm và vẫn được nhiều trẻ em Hàn Quốc yêu thích cho đến ngày nay.