1. Sáng tác

Khai bút chào xuân - Cảnh Hưng

cmnm


Đã bước sang rồi Kỷ Hợi niên

Chúc mừng bạn hữu khắp ba miền

Xuân sang Mạnh khỏe cùng an lạc

Tết tới Vui tươi với bộn tiền

Sự nghiệp chu toàn lên tới tấp

Công danh rạng rỡ đến triền miên

Con ngoan Cháu giỏi yên gia đạo

Cõi thế như vầy chẳng khác Tiên...

Từ khóa: chúc mừng, chúc tết, sáng tác