Bạn nghĩ gì về câu nói sau?

"Thánh nhân không làm vua để tìm thấy bảo thạch chiếu sáng những chòm sao . Họ làm vua để quý mến những hòn đá ven đường . Để làm được điều này họ phải có tâm hồn cao thượng hơn người bình thường rất nhiều"?

Từ khóa: Phong cách sống

Theo quan điểm cá nhân của mình thì câu nói này chỉ là một câu nói mỹ miều mà thôi. Vua chưa chắc phải thánh nhân và thánh nhân chưa chắc đã muốn làm vua. Con người muốn làm vua đơn giản chỉ vì quyền lực hay thậm chí lòng tham. Vua sinh ra cũng không phải "để quý mến những hòn đá ven đường" mà vua chỉ là người đại diện cho giai cấp thống trị mà thôi

Trả lời

Theo quan điểm cá nhân của mình thì câu nói này chỉ là một câu nói mỹ miều mà thôi. Vua chưa chắc phải thánh nhân và thánh nhân chưa chắc đã muốn làm vua. Con người muốn làm vua đơn giản chỉ vì quyền lực hay thậm chí lòng tham. Vua sinh ra cũng không phải "để quý mến những hòn đá ven đường" mà vua chỉ là người đại diện cho giai cấp thống trị mà thôi

Thánh nhân không làm vua để tìm kiếm bảo thạch chiếu sáng các chòm sao . Họ làm vua để yêu mến những hòn đá ven đường . Để làm được điều này họ phải có tâm hồn cao thượng hơn người bình thường rất nhiều . Nhưng trong lịch sử nhân loại kẻ bất nhân , tiểu nhân , cá nhân tham vọng và ích kỷ luôn làm vua nhiều hơn thánh nhân . Yêu quý những hòn đá ven đướng ý muốn nói yêu quý dân chúng chứ không phải ai cũng yêu quý

Vua quý bảo ngọc chứ chả có vua nào quý đá ven đường. Người mà ai cũng tốt, ai cũng quý chỉ là những kẻ đã hoặc sẽ thất bại mà thôi.