Khái niệm Hệ thống là gì?

 1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố đối với cùng loại hoặc cùng chức năng có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ làm thành một thể thống nhất. Theo định nghĩa của Lý thuyết công tác xã hội hiện đại: Hệ thống là một tập hợp các thành tố được sắp xếp có trật tự và liên hệ với nhau để hoạt đông thống nhất. Một hệ thống có thể gồm nhiều tiểu hệ thống,đồng thời là một bộ phận của hệ thống lớn hơn.
Trả lời
Hệ thống là tập hợp nhiều yếu tố đối với cùng loại hoặc cùng chức năng có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ làm thành một thể thống nhất. Theo định nghĩa của Lý thuyết công tác xã hội hiện đại: Hệ thống là một tập hợp các thành tố được sắp xếp có trật tự và liên hệ với nhau để hoạt đông thống nhất. Một hệ thống có thể gồm nhiều tiểu hệ thống,đồng thời là một bộ phận của hệ thống lớn hơn.
 1. Khái niệm Hệ thống là gì?

Hệ thống

là tập hợp các phần tử hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể.

Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi là tính trồi của hệ thống mà phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.

Một hệ thống là một tập hợp các yếu tố liên quan đến nhau, hoạt động như một tổng thể. Mặc dù mỗi yếu tố của một hệ thống hoàn toàn có thể hoạt động giải trí độc lập, nhưng nó sẽ luôn là một phần của cấu trúc lớn hơn. Tương tự, một hệ thống hoàn toàn có thể tự nó là một thành phần của một hệ thống khác.Từ xuất phát từ hệ thống Latin Systema và phía đông của Hy Lạp σύστημα ( Systema ), được xác lập trong tiếng Tây Ban Nha là ” liên minh của sự vật trong một cách có tổ chức triển khai “. Những người khác có nguồn gốc từ từ này như hệ thống chống lại hoặc hệ sinh thái. Tương tự, có một dòng tư tưởng triết học gọi là chủ nghĩa hệ thống, được tạo ra bởi nhà nhận thức người Argentina Mario Bunge, trong đó đề xuất rằng mọi thứ tồn tại là một hệ thống hoặc một thành phần của một hệ thống phức tạp hơn

Để nhận biết phần tử ta căn cứ vào 2 đặc trưng sau:

 • Mỗi phần tử phải có chức năng nhất định.
 • Mỗi phần tử có tính độc lập tương đối của nó.

Có 2 điều kiện để trở thành hệ thống:

 • Tập hợp các yếu tố
 • Những mối quan hệ và liên hệ lẫn nhau giữa các yếu tố đó.

2. Các yếu tố của hệ thống

Trong thực tế, các yếu tố của hệ thống không phải là những điểm trừu tượng mà là những hệ thống phức tạp. Mỗi yếu tố cũng có nhiều nhiều mặt, nhiều thuộc tính, khi tác động lẫn nhau với các yếu tố khác của hệ thống không phải tất cả các mặt, các thuộc tính của nó đều tham gia mà chỉ một số mặt, một số thuộc tính nào đó mà thôi. Vì vậy, tính chất và phẩm chất của các liên hệ phụ thuộc vào đặc điểm của các mặt nào đó của các yếu tố tham gia tác động lẫn nhau. Như vậy, những mặt và thuộc tính của các yếu tố tham gia tác động lẫn nhau càng lớn thì két cấu của hệ thống càng phức tạp. Cùng một số yếu tố, khi tác động lẫn nhau bằng những mặt khác nhau có thể tạo nên các hệ thống khác nhau.

3. Phân loại hệ thống:

a. Hệ thống khái niệm hoặc trừu tượng

Một hệ thống khái niệm là tổng thể những sáng tạo độc đáo, khái niệm, tín hiệu, giả thuyết, triết lý hoặc hình tượng được sử dụng để tạo ra một cấu trúc, nghĩa là một thực thể giả định. Một ví dụ về một hệ thống khái niệm là toán học, lần lượt được tạo thành từ 1 số ít thành phần trừu tượng (đại số, thống kê giám sát, v.v. ).

b. Hệ thống thực hoặc vật liệu

Chúng là những cấu trúc được tạo thành từ những yếu tố hữu hình, mặc dầu có nguồn gốc tự nhiên hoặc tự tạo. Ví dụ về những hệ thống thực là khung hình người hoặc phần cứng của máy tính.

Ví dụ về hệ thống: Có vô số ví dụ về những hệ thống mà bạn hoàn toàn có thể thấy những thành phần khác nhau hoàn toàn có thể hoạt động giải trí độc lập như thế nào, nhưng luôn là một phần của cấu trúc với Lever tổ chức triển khai cao hơn. Đây là một số ít trong số họ:

- Hệ thống trong sinh học

Một hệ thống sinh học là một cấu trúc hoặc mạng được tạo thành từ một loạt những thành phần cung ứng những công dụng thiết yếu để duy trì sự sống sót của hệ thống nói trên.

Trong trường hợp của con người, có 1 số ít hệ thống giúp thực thi những tính năng quan trọng, ví dụ điển hình như:

 • Hệ tiêu hóa

  Hệ thống tiêu hóa là tập hợp những cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chế biến thực phẩm mà sinh vật ăn. Nó được tạo thành từ thực quản, dạ dày, ruột già, ruột non, gan và tuyến tụy.
 • Hệ thần kinh

  Hệ thống thần kinh phối hợp và chỉ huy toàn bộ những công dụng và hoạt động giải trí của sinh vật như tiêu hóa, hô hấp, lưu thông máu, trong số những người khác. Các thành phần của hệ thống này là não, tiểu não, tủy não, tủy sống và những đầu dây thần kinh.

- Hệ mặt trời Hệ

Mặt trời:

là tập hợp những vật thể thiên văn xoay quanh Mặt trời. Trong hệ mặt trời có tám hành tinh (Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương ) và năm hành tinh lùn (Ceres, Pluto, Haumea, Makemake và Eris ), ngoài những thiên thể khác.

- Hệ điều hành Hệ quản lý là một chương trình hoặc tập hợp những chương trình nổi bật của hệ thống máy tính là một phần của ứng dụng và quản trị và quản trị tài nguyên phần cứng, được cho phép sử dụng riêng những chương trình ứng dụng.Một số ví dụ về hệ quản lý là Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux và Unix.

- Hệ thống thông tin:

Một hệ thống thông tin là một tập hợp những yếu tố được tổ chức triển khai và khuynh hướng để giải quyết và xử lý và quản trị tài liệu và thông tin để cung ứng nhu yếu hoặc tiềm năng. Nó được đặc trưng bởi hiệu suất cao trong đó tài liệu được giải quyết và xử lý tương quan đến một khu vực đơn cử. Các yếu tố tạo nên một hệ thống thông tin là con người, tài liệu, hoạt động giải trí hoặc kỹ thuật thao tác và tài nguyên vật tư hoặc máy tính nói chung.

- Hệ thống giáo dục:

Hệ thống giáo dục là một cấu trúc gồm có một tập hợp những tổ chức triển khai và tổ chức triển khai, công cộng và tư nhân, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng những kế hoạch giáo dục, kinh tế tài chính và cung ứng những dịch vụ trường học khác nhau như được xây dựng ở mỗi vương quốc.Trong số những yếu tố của hệ thống giáo dục, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đề cập đến những trường học, trường ĐH, giáo viên, học viên, thư viện và những sinh vật công cộng dành cho nghành nghề dịch vụ giáo dục và văn hóa truyền thống.