Khi nào startup nên gọi vốn?

 1. Khởi nghiệp

Từ khóa: 

startup

,

khởi nghiệp

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tỷ lệ hiệu quả/chi phí gọi vốn đủ tốt thì nên gọi. Tỷ lệ này được xác định bởi các yếu tố sau:

 • Mức độ hấp dẫn của công ty bạn

 • Mức độ cần vốn của bạn

 • Chi phí cho việc gọi vốn

 • Kế hoạch tiêu tiền vốn gọi được

 • Sự sẵn sàng của các nhà đầu tư tốt trên thị trường

 • Ảnh hưởng đến các vòng gọi vốn sau

 • Sự phù hợp với chiến lược công ty bạn theo đuổi...

Trả lời

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tỷ lệ hiệu quả/chi phí gọi vốn đủ tốt thì nên gọi. Tỷ lệ này được xác định bởi các yếu tố sau:

 • Mức độ hấp dẫn của công ty bạn

 • Mức độ cần vốn của bạn

 • Chi phí cho việc gọi vốn

 • Kế hoạch tiêu tiền vốn gọi được

 • Sự sẵn sàng của các nhà đầu tư tốt trên thị trường

 • Ảnh hưởng đến các vòng gọi vốn sau

 • Sự phù hợp với chiến lược công ty bạn theo đuổi...

Mình không giỏi nhưng mạnh dạn trả lời đó là: Khi bạn hết tiền nhé.

Trên Noron này có nhiều anh chị giỏi, chắc sẽ có câu trả lời tốt cho bạn sớm thôi.