Sự khác nhau giữa các màn hình LED, LCD, OLED, QLED, và plasma?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Khoa học

Đang tính mua cái TV mới mà thấy nhiều loại màn hình nhiều công nghệ quá đi. Chọn loại này cho tốt các bác nhỉ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

khoa học

* Plasma là màn hình các khí plasma trong các điểm ảnh để phát sáng từ đó hiển thị hình ảnh. Loại này thì ngưng sảm xuất rồi.
* LCD là màn hình tinh thể lỏng, dùng các tinh thể lỏng chứ không phải plasma để hiển thị. Nhưng tinh thể lỏng thì không tự phát sáng nên cần đèn nền để chiếu sáng. Ở LCD là đèn huỳnh quang. Tinh thể lỏng điều chỉnh ánh sáng từ đèn nền để tạo ra màu sắc.
* LED chính là màn hình LCD ở trên, nhưng đèn nền huỳnh quang đc thay bằng đèn LED (Diot phát quang)
* OLED, là Organic LED màn hình LED với phần phát sáng là 1 hợp chất hữu cơ. Điểm ảnh là các đèn LED (hữu cơ) tự phát sáng đc khi có dòng điện chạy qua nên không cần đèn nền. Do đó, màn hình này có độ tương phản rất cao, do điểm màu đen là điểm hoàn toàn không phát sáng.
* QLED là màn hình sử dụng các chấm lượng tử (Quantum Dot), tương tự như màn hình LCD, nó cũng cần đèn nền, nhưng thay vì điều chỉnh ánh sáng từ đèn nền để tạo màu, thì nó hấp thụ ánh sáng từ đèn nền và phát sáng màu riêng của nó. Màu này do hạt lượng tử tự phát ra nên rất tinh khiết, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nền. Do đó màu sắc rất sáng và trung thực.
Nên mua TV thì cân nhắc OLED và QLED, OLED độ sáng kém nhưng độ phân giải cao, và giá cao. QLED thì ngược lại. 
Trả lời
* Plasma là màn hình các khí plasma trong các điểm ảnh để phát sáng từ đó hiển thị hình ảnh. Loại này thì ngưng sảm xuất rồi.
* LCD là màn hình tinh thể lỏng, dùng các tinh thể lỏng chứ không phải plasma để hiển thị. Nhưng tinh thể lỏng thì không tự phát sáng nên cần đèn nền để chiếu sáng. Ở LCD là đèn huỳnh quang. Tinh thể lỏng điều chỉnh ánh sáng từ đèn nền để tạo ra màu sắc.
* LED chính là màn hình LCD ở trên, nhưng đèn nền huỳnh quang đc thay bằng đèn LED (Diot phát quang)
* OLED, là Organic LED màn hình LED với phần phát sáng là 1 hợp chất hữu cơ. Điểm ảnh là các đèn LED (hữu cơ) tự phát sáng đc khi có dòng điện chạy qua nên không cần đèn nền. Do đó, màn hình này có độ tương phản rất cao, do điểm màu đen là điểm hoàn toàn không phát sáng.
* QLED là màn hình sử dụng các chấm lượng tử (Quantum Dot), tương tự như màn hình LCD, nó cũng cần đèn nền, nhưng thay vì điều chỉnh ánh sáng từ đèn nền để tạo màu, thì nó hấp thụ ánh sáng từ đèn nền và phát sáng màu riêng của nó. Màu này do hạt lượng tử tự phát ra nên rất tinh khiết, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nền. Do đó màu sắc rất sáng và trung thực.
Nên mua TV thì cân nhắc OLED và QLED, OLED độ sáng kém nhưng độ phân giải cao, và giá cao. QLED thì ngược lại.