Khi nào thì nên theo học ngành Hán Nôm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bạn nên theo học ngành Hán Nôm khi: - Bạn có một sự hứng thú với chữ Hán,một loại văn tự đặc biệt và độc đáo trên thế giới - Bạn muốn tìm hiểu thêm về truyền thống, lịch sử, nghệ thuật, nhân vật của cả nước nhà và Trung Quốc - Bạn đã có một vài kiến thức hết sức cơ bản về các tôn giáo lớn ở Phương Đông (Nho, Phật, Đạo) - Bạn hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy những giá trị xưa cũ trong thời kỳ hội nhập bây giờ
Trả lời
Bạn nên theo học ngành Hán Nôm khi: - Bạn có một sự hứng thú với chữ Hán,một loại văn tự đặc biệt và độc đáo trên thế giới - Bạn muốn tìm hiểu thêm về truyền thống, lịch sử, nghệ thuật, nhân vật của cả nước nhà và Trung Quốc - Bạn đã có một vài kiến thức hết sức cơ bản về các tôn giáo lớn ở Phương Đông (Nho, Phật, Đạo) - Bạn hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy những giá trị xưa cũ trong thời kỳ hội nhập bây giờ