Khôi phục màu ảnh chiến tranh VN.

  1. Lịch sử

"Tôi có một niềm đam mê với Lịch Sử và Lập Trình .. Thay vì chọn một trong hai . Tôi chọn cả hai... Tôi muốn khôi phục màu của những bức ảnh chiến tranh VN, tuy chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nó là tâm huyết của tôi"

Mình muốn đăng những bức ảnh này trong chủ đề Lịch Sử thay vì lập trình. Sử mới là thứ cho tôi cảm hứng để tạo ra những sản phẩm này.

Cho những ai chưa biết, đây là do lập trình với đề tài khóa luận "tự động khôi phục màu cho ảnh đen trắng với AI (deep learning)"


Screenshot from 2019-01-15 09-00-22Screenshot from 2019-01-13 23-32-08Screenshot from 2019-01-13 23-32-24Screenshot from 2019-01-15 08-59-28Screenshot from 2019-01-15 08-59-42Screenshot from 2019-01-15 09-00-30
Từ khóa: 

ảnh chiến tranh

,

chiến tranh

,

tô màu ảnh

,

ảnh trắng đen

,

chiến tranh việt nam

,

lịch sử