Không làm bây giờ thì đến lúc nào mới làm?

  1. Phong cách sống

10 mục tiêu cần đạt được trước tuổi 30 để "dọn đường" cho cuộc sống thành đạt, ung dung sau này

cafebiz.vn

Trong 10 mục được liệt kệ, mình hơi chạnh lòng vì chưa có mục nào mình thực sự cam kết với bản thân để thực hiện chúng một cách nghiêm túc và biến chúng thành thói quen. Ở độ tuổi 25, mình bắt đầu cảm thấy lo lắng và suy nghĩ về chặng đường tương lai phía trước.

Trong các mục tiêu này, bạn đã đặt được những mục tiêu nào và bí quyết để khắt khe với chính mình để thực hiện nó là gì?

Từ khóa: 

mục tiêu

,

thói quen tốt

,

xây dựng thói quen

,

phong cách sống