Không nên nói những lời nào khi muốn an ủi người khác?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy có những lời an ủi rất vô nghĩa, nhiều khi còn phản tác dụng, như "đừng buồn nữa" "vui lên" chẳng hạn. Có ai thấy vậy không? Và còn những câu nào nữa ko?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Mình không biết an ủi người khác. Khi thấy mấy đứa bạn buồn thì bình thường mình chỉ nói tụi nó kể chuyện buồn ra để cho mình nghe thôi. Nghe xong cũng không biết an ủi kiểu gì luôn. Bọn nó khóc, mình ngồi kế bên nhìn và không nói gì.

Trả lời

Mình không biết an ủi người khác. Khi thấy mấy đứa bạn buồn thì bình thường mình chỉ nói tụi nó kể chuyện buồn ra để cho mình nghe thôi. Nghe xong cũng không biết an ủi kiểu gì luôn. Bọn nó khóc, mình ngồi kế bên nhìn và không nói gì.