Kỉ Niệm 132 Năm Ngày Sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh Tụ Kính Yêu Của Dân Tộc (19/5/1890 - 19/5/2022)

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Tháng 5 hàng năm luôn chứa đựng một ngày rất đặc biệt trong mỗi con người dân tộc Việt Nam, ngày mà mỗi người dân da vàng máu đỏ đều nhớ tới đó là 19/5 - ngày sinh nhật của chủ tịch nước vĩ đại mang tên Hồ Chí Minh. Bằng tất cả sự tin yêu và kính trọng, chúc mừng sinh nhật vị cha già của dân tộc Việt Nam!

https://cdn.noron.vn/2022/05/19/275762650613884797-1652933222.jpg
Chào mừng kỉ niệm 132 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng nhau ôn lại lịch sử một lần nữa, để những tâm tư này được gửi tới thế hệ trẻ hơn, những em học sinh đang đi học mà phần lớn chỉ biết Bác qua tranh ảnh và những lời dăn của Bác ở mỗi buổi chào cờ buổi sáng!

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ở một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, trong lòng luôn rạo rực lòng yêu nước thương dân, ý trí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc. Chính nền văn hóa ấy cùng với những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương Đông đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và sự phát triển tư tưởng của người.

Chứng kiến sự thất bại trên con đường giải phóng dân tộc, của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua gần 10 năm bôn ba nhiều châu lục, gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn.

https://cdn.noron.vn/2022/05/19/3765168983217926-1652933432.jpg
Bác Hồ - một tấm gương sáng cho đại đoàn kết dân tộc noi theo

Mùa Xuân năm 1930, sau 30 năm theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, người đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc thành lập Đảng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mình kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa tổ quốc mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho đến bây giờ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn đang cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ một xã hội chủ nghĩa toàn vẹn của đại dân tộc Việt Nam ta.

Tuy là một vị lãnh tụ tối cao của cả nước, nhưng Bác luôn giữ những phẩm chất tươi đẹp nhất của một con người, hiền lành - chất phác - giản dị - gần gũi - khiêm tốn - thật thà - dũng cảm, một tấm gương sáng cho những người từ lớn đến nhỏ vẫn luôn hướng về.

Sự ra đời của Bác đã khởi đầu cho một thay đổi lớn của dân tộc Việt, nước Việt giờ đây đã vươn cao, xa hơn rất nhiều nhờ gốc rễ mà Bác đã vun đắp và gieo trồng. Sự ra đi của bác cũng là lúc trái tim của toàn dân tộc biết rỉ máu, khi mọi tiếng khóc hòa chung thành một, tiễn đưa linh hồn của Bác đi khỏi thế giới thực tại và Bác sẽ sống trong mỗi con người dân tộc Việt Nam.

https://cdn.noron.vn/2022/05/19/3765168983217920-1652933327.jpg
Vị Lãnh Tụ Kính Yêu Của Dân Tộc Việt Nam

Vì thế có những mốc thời gian lịch sử vô cùng đáng quý của dân tộc, và chúng ta, những con dân Việt Nam luôn khắc nhớ những dấu mốc lịch sử quan trọng như 30/4 – 1/5, 2/9, và không thể thiếu được ngày hôm nay 19/5 - sinh nhật của Bác, khoảng thời gian để chúng ta tưởng nhớ và biết ơn tới người Cha già vĩ đại của dân tộc, cả cuộc đời hi sinh vì nước vì dân mà quên bản thân mình.

Từ khóa: 

chủ tịch hồ chí minh

,

bác hồ

,

kỉ niệm 132 năm ngày sinh

,

lịch sử

,

văn hóa

Cả đời bác vì dân vì nước. Cảm ơn sự cống hiến của bác cho dân tộc Việt Nam. Chúc mừng sinh nhật Bác <3

Trả lời

Cả đời bác vì dân vì nước. Cảm ơn sự cống hiến của bác cho dân tộc Việt Nam. Chúc mừng sinh nhật Bác <3